Tag Archives: Desinstaller .MAKGR Extension Virus de Chrome

virus tag

Suppression .MAKGR Extension Virus Dans les étapes simples

Assistance pour Retrait .MAKGR Extension Virus de Firefox

.MAKGR Extension Virus crée une infection dans divers fichiers dll:
NlsLexicons0009.dll 6.0.6000.16710, wlanmsm.dll 6.0.6001.22468, gpkrsrc.dll 5.1.2522.0, console.dll 5.1.2600.0, modemmigplugin.dll 6.0.6000.16386, ieencode.dll 2010.6.31.10, KernelBase.dll 6.1.7601.17514, dfsshlex.dll 5.1.2600.5512, BthMtpContextHandler.dll 6.1.7600.16385, Thawbrkr.dll 5.1.2600.0, ole32.dll 7.0.6000.16705, sbe.dll 6.6.6001.18000, winhttp.dll 5.1.2600.1106, ieframe.dll 7.0.6000.16711, jscript.dll 5.6.0.6626, cbva.dll 6.1.7600.16385, ieui.dll 8.0.7600.16385, AudioSes.dll 6.0.6000.16386
Continue reading